Back to Top

Administratiekantoor

Martin Vlaanderen

Salaris-/personeels administratie

Personeel kan u als ondernemer veel uit handen nemen, maar zorgt ook voor een toename van uw administratieve verplichtingen. Zodra u iemand in dienst neemt, bent u verplicht een salaris- en personeelsadministratie bij te houden. Dat is nodig om de lonen op tijd te kunnen uitbetalen, premies af te dragen en bedragen te reserveren voor zaken als vakantiegeld, ziektegeld en pensioenen.

Administratiekantoor Martin Vlaanderen kan diverse diensten op het gebied van salarisadministratie bieden, zoals:

  • het berekenen van de salarissen;
  • het opstellen van salarisstroken;
  • het opstellen van uitbetalinglijsten;
  • het verzorgen van journaalposten waarmee u de aansluiting kunt maken tussen de salaris- en uw financiële administratie (in het geval dat u enkel de salarisadministratie aan ons uitbesteedt);
  • het verzorgen van de jaaropgaven ten behoeve van het personeel;
  • het verzorgen van in- en uitdienstmeldingen van de uitvoerende instanties en Arbo-dienst;
  • ziek- en herstelmeldingen van uw personeel;
  • het verzorgen van de aangiften naar de belastingdienst.