Administratiekantoor

Martin Vlaanderen

Voor ondernemers is de aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in de meeste gevallen direct gekoppeld aan de verzorging van de jaarstukken. Voor een professionele verwerking van de aangiften gebruik ik de software van de Belastingdienst. Alle aangiften worden elektronisch ingediend bij de Belastingdienst via mijn certificaat of via de door u aan mij verstrekte inlogcodes.

De volgende belastingaangiftes kunnen door Administratiekantoor Martin Vlaanderen worden verzorgd:

  • Omzetbelasting
  • Inkomstenbelasting
  • Loonheffingen
  • Vennootschapsbelasting
  • Dividendbelasting