Administratiekantoor

Martin Vlaanderen

Voor kleine en middelgrote bedrijven roept de financiële kant van een onderneming vaak meer vraagtekens op dan helderheid. En dat terwijl financiële gegevens juist méér inzicht kunnen geven.
Inzicht in hoe een onderneming ervoor staat, wat haar toekomst is en hoe zij verder wil.

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor uw bedrijf?

Read more ...

Een van de kernactiviteiten van Administratiekantoor Martin Vlaanderen is de administratieve dienstverlening. Voor iedere ondernemer is het voeren van een administratie een wettelijke vereiste, echter niet altijd een van de geliefdste bezigheden. 
Toch is dit een belangrijke activiteit van elke onderneming.
Een goed gevoerde administratie staat ten dienste van de onderneming en niet andersom.

Read more ...

Personeel kan u als ondernemer veel uit handen nemen, maar zorgt ook voor een toename van uw administratieve verplichtingen. Zodra u iemand in dienst neemt, bent u verplicht een salaris- en personeelsadministratie bij te houden. Dat is nodig om de lonen op tijd te kunnen uitbetalen, premies af te dragen en bedragen te reserveren voor zaken als vakantiegeld, ziektegeld en pensioenen.

Read more ...

Voor ondernemers is de aangifte vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in de meeste gevallen direct gekoppeld aan de verzorging van de jaarstukken. Voor een professionele verwerking van de aangiften gebruik ik de software van de Belastingdienst. Alle aangiften worden elektronisch ingediend bij de Belastingdienst via mijn certificaat of via de door u aan mij verstrekte inlogcodes.

Read more ...