Ingangsdatum: in 2015

Wat verandert er?

De Faillissementswet wordt aangepast:

  • U kunt als onderneming in financiële problemen de rechter vragen een stille bewindvoerder te benoemen. De stille bewindvoerder geeft u advies en begeleiding in de omgang met uw schuldeisers. Om een faillissement te voorkomen helpt de stille bewindvoerder u bij het vinden van een oplossing voor de financiële problemen.
  • Ook buiten faillissement wordt een dwangakkoord mogelijk. Ondersteunt de grote meerderheid van de schuldeisers een doorstart? Dan kan een enkele of een minderheid van schuldeisers of aandeelhouders deze niet blokkeren.
  • Pre-pack wordt mogelijk. Hierbij maakt de rechter voor een mogelijk faillissement bekend wie de curator wordt. U kunt dan met de toekomstig curator een eventuele doorstart na het faillissement voorbereiden.
  • Er komen verschillende mogelijkheden om doorstart van noodlijdende bedrijven makkelijker te maken.
  • De curator krijgt een sterkere informatiepositie. Degene die failliet gaat krijgt namelijk een algemene informatie- en medewerkingsplicht tegenover de curator. Daarnaast wordt fraudebestrijding een wettelijke taak van de curator. Ziet u als curator mogelijke onregelmatigheden in een faillissement? Dan moet u dat melden bij de rechter-commissaris.
  • De faillissementsprocedure wordt eenvoudiger. Bijvoorbeeld door het elektronisch berichtenverkeer en de mogelijkheden van internet beter te benutten.
  • De aanpak van faillissementsfraude wordt aangescherpt en verbeterd.

Meer informatie over de voorgestelde aanpassingen leest u in het Wetgevingsprogramma Herijking Faillissementsrecht.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijzigingen gaan naar verwachting in 2015 in.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.