Ingangsdatum: nog niet bekend

Wat verandert er?

Er komt een winstbox in de inkomstenbelasting. Deze winstbox komt naast de 3 bestaande boxen.

De volgende fiscale regelingen vervallen en gaan op in een lagere tariefstructuur in de winstbox:

- zelfstandigenaftrek;
- fiscale oudedagsreserve;
- meewerkaftrek;
- startersaftrekken;
- S&O-aftrek.

Urencriterium

Het urencriterium vervalt.

Voor wie?

Ondernemers die aangifte inkomstenbelasting doen

Wanneer?

Wanneer de winstbox er komt, is nog niet bekend. In het 1e kwartaal van 2014 komt er meer duidelijkheid.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.