Ingangsdatum: 1 januari 2015

Wat verandert er?

U krijgt een eigen berichtenbox waarmee u met de Belastingdienst communiceert. Via deze elektronische brievenbus kunt u wijzigingen op uw belastingaanslag makkelijker doorgeven.

U kunt straks tot anderhalf jaar na de belastingaangifte via uw persoonlijke pagina de aanslag herzien. Aanvullingen of kleine wijzigingen hoeven dan niet meer als bezwaar behandeld te worden.

Daarnaast krijgt u te maken met een aantal andere wijzigingen:

  • U krijgt binnen 3 maanden duidelijkheid over uw aanslag.
  • De voorlopige aanslag na de aangifte verdwijnt. Deze wordt vervangen door 1 aanslag.
  • De navorderingstermijn bij kwade trouw wordt verlengd van 5 naar 12 jaar.

Voor wie?

Belastingplichtigen

Wanneer?

De nieuwe regels gelden naar verwachting per 1 januari 2015.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.