Ingangsdatum: 1 januari 2014

Wat verandert er?

  •     Formulieren worden begrijpelijker en beter invulbaar.
  •     Het wordt mogelijk digitale formulieren elektronisch in te dienen.

U hoeft gegevens zo min mogelijk dubbel aan te leveren. Bijvoorbeeld door een koppeling tussenhet Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) en het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK).
Gaat u als geregistreerde gastouder op een nieuwe locatie kinderen opvangen? Dan hoeft u geen nieuwe verklaring omtrent het gedrag (VOG) aan te vragen. Dit geldt ook voor uw huisgenoten.
Bent u houder van een gastouderbureau? Dan hoeft u bij aanmelding van een nieuwe gastouder geen kopie van uw eigen identiteitsbewijs toe te voegen. Een kopie van een identiteitsbewijs van de gastouder blijft verplicht.
Bij verhuizing van een geregistreerde gastouder hoeft u geen kopieën van de opleidingscertificaten meer toe te voegen.

Voor wie?

  •     Kinderopvangorganisaties
  •     Peuterspeelzalen
  •     Gastouderbureaus

Wanneer?

De wijzigingen gaan in op verschillende data in 2014.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur(AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.