Ingangsdatum: 1 april 2014

Wat verandert er?

Zowel voor de te vergoeden als voor in rekening te brengen belasting- en invorderingsrente worden de rentepercentages gewijzigd.

 

Vennootschapsbelasting

De hoogte van de belastingrente voor de vennootschapsbelasting wordt hetzelfde als de wettelijke rente voor handelstransacties met een minimum van 8%.

Andere belastingen

De hoogte van de invorderingsrente en de belastingrente van andere belastingen blijft hetzelfde als de wettelijke rente voor niet-handelstransacties met een minimum van 4%.

Voor wie?

Alle bedrijven

Wanneer?

De wijziging gaat naar verwachting in per 1 april 2014. De maatregel is onderdeel van het Belastingplan 2014.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijziging is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.